MULTIBOND-15 – Dwuskładnikowy klej epoksydowy w postaci beżowej pasty

Dwuskładnikowy klej epoksydowy w postaci beżowej pasty

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND-15 jest utwardzalnym na zimno dwuskładnikowym epoksydowym klejem konstrukcyjnym. W skład kleju wchodzi żywica epoksydowa (składnik A) i utwardzacz (składnik B) kolorunaprawy-sprzetu-sportowego-multibond-15 beżowego. MULTIBOND-15 w postaci pasty dobrze zwilża łączone materiały, jest łatwy w aplikacji (mieszanie 1:1 objętościowo). Odporny na warunki zewnętrzne i chemikalia, obciążenia dynamiczne i oddzieranie. Sztywny, wolno wiążący, wysoka odporność na ścinanie.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-15 stosuje się do klejenia metali, laminatów i tłoczyw, kamienia i ceramiki – gdy potrzebna jest wysoko- wytrzymała spoina. Naprawy i klejenia przemysłowe – gdy ważna jest wysoka wytrzymałość, udarność i trwałość w długim okresie czasu. Klejenie elementów motoryzacyjnych, części maszyn, elementów wagonów, w autobusach i jachtach. Klejenie okładzin w obrabiarkach, sprzętu sportowego (nart desek surfingowych), stolarki aluminiowej, naroży, elementów elektrotechnicznych, laminatów szkło-epoksydowych, elementów stalowych i aluminiowych. Dobra odporność na wodę, oleje i benzynę.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

MULTIBOND-15 utwardza się w wyniku dokładnego wy- mieszania składników w stosunku obj. 1:1. Proces utwardzania przebiega w sposób jednorodny w całej masie żywicy.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: składnik A żywica epoksydowa; składnik B utwardzacz
Kolor: A – beż, B – beż
Lepkość: A i B – tiksotropowa pasta (przy 25oC)
Ciężar właściwy: A – 1,4; B – 1,4 [g/ml] przy 25oC
Temperatura zapłonu (ISO 2592): >100 oC
Zawartość rozpuszczalników: brak
Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 18-25oC w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu
Przydatność do użycia: do 30-40min po wymieszaniu przy 25oC
Utwardzanie (wytrzym.LSS>10N/mm2): 21h/10oC, 13h/15oC, 6h/23oC, 2h/40oC, 35min/60oC, 7min/100oC

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO(po 24h):

Szczelina złącza [mm]: najlepiej 0,05-0,1 (max. 10mm)
Wytrzymałość na ścinanie z rozciąg: do 22N/mm2 na metalach i do 7N/mm2 na tworzywach (ISO 4587: utwardzanie w temp.powyżej +40 oC)
Odporność na oddzieranie (ISO4578) 4N/mm
Zakres temperatur pracy: trwale -60 +100 oC,
Temp. zeszklenia Tg: +45 oC (inne dane na życzenie użytkownika)

OPAKOWANIA:

Strzykawki: 2x25ml; pojemniki 500g i większe

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju, dopasować mechanicznie, zszorstkować i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem MULTIBOND-61. Klej MULTIBOND-15 należy nanosić na obydwie klejone powierzchnie. Klejone części połączyć, docisnąć i w razie potrzeby unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkty epoksydowe MULTIBOND są ogólnie bezpieczne przy użytkowaniu, należy jednak zachować środki ostrożności standardowe dla środków chemicznych. Nie utwardzone składniki nie mogą mieć przede wszystkim kontaktu z żywnością lub pojemnikami spożywczymi. Należy także unikać kontaktu ze skórą, gdyż u ludzi wrażliwych może wystąpić odczyn uczuleniowy. Niezbędne jest noszenie okularów oraz rękawic ochronnych. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalnika. Ręce wytrzeć papierowym ręcznikiem. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować ogólne zasady BHP. Przy kontakcie ze skórą – natychmiast zetrzeć, zabrudzone miejsce umyć, stosować krem czyszczący. Przy kontakcie z oczami – natychmiast przemyć bieżącą wodą przez 15min. Przy zatruciu oparami – osobę wyprowadzić na świeże powietrze, przy nie ustąpieniu objawów wezwać lekarza. Zabrudzone ubranie – natychmiast zmienić.

MULTIBOND-14 – Pasta epoksydowa chemoodporna ceramiczna

MULTIBOND-14 - Pasta epoksydowa chemoodporna ceramiczna

MULTIBOND-14 – Pasta epoksydowa chemoodporna ceramiczna

Dwuskładnikowa pasta epoksydowa chemoodporna, ceramiczna

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND-14 jest dwuskładnikowym kompozytem epoksydowym w postaci gęstej pasty wypełnionej proszkami mineralnymi. Specjalnie dobrane składniki powodują, że pasta po utwardzeniu osiąga dużą wytrzymałość chemiczną.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

Naprawa pęknięć i ubytków w powierzchniach wodoodpornych betonowych, powłok emalierskich; fugowanie płytek w laboratoriach, pomieszczeniach warsztatowych i produkcyjnych.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

Warunkiem utwardzenia kleju jest wymieszanie jego składników w proporcji wagowej i objętościowej 10:3 . Mieszanie należy wykonywać starannie, przestrzegając stosowania właściwych proporcji. Kompozycja jest dobrze wymieszana, kiedy uzyska jednolity jasnoszary kolor mieszanki. Gotową mieszankę należy zużyć w ciągu 20-30min.

Czas wiązania (23 0 C):
Wiązanie wstępne: 50-90min
Czas do obróbki mechanicznej: 24h
Pełna odporność chemiczna: 14dni

Wpływ temperatury na czas reakcji utwardzania.
Czas utwardzania mieszanki ulega znacznemu skróceniu, jeśli utwardzanie przebiega w podwyższonej temperaturze. Wygrzewanie utwardzonej masy w +80-100 o C w czasie ok. 2h podnosi wartości parametrów wytrzymałościowych materiału nawet o 30%. Należy pamiętać że na szybkość reakcji oprócz temperatury otoczenia duży wpływ ma również ilość używanego materiału (im większa masa mieszanego materiału tym reakcja przebiega szybciej) oraz grubość nakładanej warstwy. Podane wyżej czasy odnoszą się do masy 0.25kg mieszanki.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: modyfikowane żywice epoksydowe (składnik A) i związki aminowe (składnik B)
Kolor: biały (A), ciemnoszary (B)
Lepkość: tiksotropowa pasta
Ciężar właściwy: 1,51 [g/ml] (A), 1,48 [g/ml] (B) przy 23 o C
Temperatura zapłonu (ISO 2592): >350 o C
Zawartość rozpuszczalników: brak
Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 8-28 o C w oryginalnym opakowaniu

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 7 dniach):

Ciężar właściwy: 1,5 [g/ml]
Zakres temperatur pracy: -50 +120 o C
Współczynnik przewodności cieplnej [W/(m K)] ok. 0.56
Wytrzymałość na ściskanie (wg ISO 604) 160 MPa
Wytrzymałość na zginanie (wg ISO 178) 80 Mpa

OPAKOWANIA:

Pojemniki o łącznej wadze: 1kg, 5kg

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

Powierzchnie przeznaczone do klejenia odtłuścić chemicznie lub przy pomocy palnika gazowego i oczyścić mechanicznie – przez śrutowanie, piaskowanie lub szlifowanie. Zawsze należy dążyć do dokładnego usunięcia zanieczyszczeń i nadania dużej chropowatości powierzchni. Prawidłowo przygotowaną powierzchnię należy odtłuścić powtórnie używając produktu MULTIBOND- 61. Składniki należy mieszać na osobnej płytce. Odmierzanie ilości składników najłatwiej jest wykonać nakładając dwie jednakowe ilości składnika A i jedną składnika B ( należy używać dwóch różnych łopatek). Potrzebną do położenia warstwę najlepiej jest nakładać jednorazowo dokładnie wcierając w podłoże. W razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, pierwsza nie może być całkowicie utwardzona, w innym przypadku należy nadać jej chropowatość. Przy naprawie pęknięć wskazane jest dodatkowe wzmocnienie kompozytu siatką stalową lub z włókna szklanego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkty epoksydowe MULTIBOND są ogólnie bezpieczne przy użytkowaniu, należy jednak zachować środki ostrożności standardowe dla środków chemicznych. Nie utwardzone składniki nie mogą mieć przede wszystkim kontaktu z żywnością lub pojemnikami spożywczymi. Należy także unikać kontaktu ze skórą, gdyż u ludzi wrażliwych może wystąpić odczyn uczuleniowy. Niezbędne jest noszenie okularów oraz rękawic ochronnych. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalnika. Ręce wytrzeć papierowym ręcznikiem. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować ogólne zasady BHP. Przy kontakcie ze skórą – natychmiast zetrzeć, zabrudzone miejsce umyć, stosować krem czyszczący. Przy kontakcie z oczami – natychmiast przemyć bieżącą wodą przez 15min. Przy zatruciu oparami – osobę wyprowadzić na świeże powietrze, przy nie ustąpieniu objawów wezwać lekarza. Zabrudzone ubranie – natychmiast zmienić.

MULTIBOND-13 – Dwuskładnikowy klej epoksydowy

Dwuskładnikowy klej epoksydowy o niskiej lepkości mieszany 2:1

MULTIBOND 13

MULTIBOND-13 – Dwuskładnikowy klej epoksydowy

MULTIBOND-13 jest utwardzalnym na zimno dwuskładnikowym epoksydowym klejem konstrukcyjnym. W skład kleju wchodzi bezbarwna żywica epoksydowa (składnik A) i żółtawo-bezbarwny utwardzacz (składnik B). MULTIBOND-13 w postaci płynnej dobrze przesyca laminaty i materiały porowate, precyzyjnie odtwarza kształt nawet w skomplikowanych formach, dobrze się odpowietrza, zachowuje optyczną przezroczystość. Odporny na warunki zewnętrzne, obciążenia dynamiczne i oddziera-nie. Sprężysty, wolno wiążący, wysoka odporność na ścinanie. Charakteryzuje się niskim pikiem termicznym podczas polimeryzacji.

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-13 stosuje się przede wszystkim do cienko-warstwowego klejenia szkła, tworzyw, metali, kamienia i ceramiki. Świetne rezultaty osiąga przy dokładnym odwzorowaniu powierzchni form podczas tworzenia odlewów. Nadaje się również do przesycania maty szklanej (laminaty szkło-epoksydowe), tworzeniu powłok chemo i wodoodpornych, laminowania pakietów blach tranformatorowych, klejenia elementów układów optycznych. Niska lepkość kleju oraz stosunkowo długi czas wiązania umożliwia czyste i dokładne dozowaniu kleju za pomocą strzykawek wypełnionych mieszanką składników kleju jeszcze w zakresie czasu życia tej mieszanki. Dobra odporność na wodę, oleje i benzynę.

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA:

MULTIBOND-13 utwardza się w wyniku dokładnego wymieszania składników w stosunku obj. 2:1. Proces utwardzania przebiega w sposób jednorodny w całej masie żywicy.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU NIEUTWARDZONEGO:

Typ chemiczny: składnik A żywica epoksyd./ B utwardzacz
Kolor:A – bezbarwny, B – żółtawy
Lepkość: A – 1100-1300 B – 150-300 [mPa.s] przy 25oC
Ciężar właściwy: A – 1,14; B – 1,02 [g/ml] przy 25oC
Temperatura zapłonu (ISO 2592): >100oC
Zawartość rozpuszczalników: brak
Magazynowanie: do 12 m-cy w temperaturze 18-25oC w oryginalnym i szczelnie zamkniętym opakowaniu
Przydatność do użycia: do 30min po wymiesz. przy 25oC
Czas żelowania: >100min przy 20oC (próbka 15g); > 40min (próbka 100g)
Pełne utwardzenie: 36h/10oC, 10h/23oC, 4h/40oC

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU UTWARDZONEGO (po 24h):

Szczelina złącza [mm]: najlepiej 0,05-0,1
Wytrzymałość na rozciąganie: do 50MPa
Wytrzymałość na ściskanie: do 80MPa
Wytrzymałość na zginanie: do 90MPa
Moduł sprężystości przy zginaniu: do 2500
Zakres temperatur pracy: trwale -60 +80 o C, Temp. zeszklenia Tg: +45 o C
Oporność właściwa skrośna (+20 0 C) [ e . cm] 1 . 10 16
Oporność właściwa powierzchniowa (+20 0 C) [ e ] 1 . 10 16
Wytrzymałość dielektryczna [kV/m] ok. 25

OPAKOWANIA:

pojemniki: 500g + 250g, 10kg + 5kg

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE :

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju, dopasować mechanicznie, zszorstkować i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem MULTIBOND-61. Klej MULTIBOND-13 należy nanosić na obydwie klejone powierzchnie. Klejone części połączyć, docisnąć i w razie potrzeby unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkty epoksydowe MULTIBOND są ogólnie bezpieczne przy użytkowaniu, należy jednak zachować środki ostrożności standardowe dla środków chemicznych. Nie utwardzone składniki nie mogą mieć przede wszystkim kontaktu z żywnością lub pojemnikami spożywczymi. Należy także unikać kontaktu ze skórą, gdyż u ludzi wrażliwych może wystąpić odczyn uczuleniowy. Niezbędne jest noszenie okularów oraz rękawic ochronnych. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalnika. Ręce wytrzeć papierowym ręcznikiem. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Stosować ogólne zasady BHP. Przy kontakcie ze skórą – natychmiast zetrzeć, zabrudzone miejsce umyć, stosować krem czyszczący. Przy kontakcie z oczami – natychmiast przemyć bieżącą wodą przez 15min. Przy zatruciu oparami – osobę wyprowadzić na świeże powietrze, przy nie ustąpieniu objawów wezwać lekarza. Zabrudzone ubranie – natychmiast zmienić.